Uburyo bwo kwirinda kwandura virusi itera SIDA benshi bamenyereye ni ugukoresha agakingirizo. Ariko hari n’ubundi buryo bushya bwo gukoresha imiti.

Iyo miti irimo ibyiciro bibiri. Hari imiti ifatwa mbere y’igikorwa gishobora kukwanduza ariyo bita PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis). Hari n’imiti yitwa PEP (Post-Exposure Prophylaxis) ifatwa mu buryo bwo kwitabara nyuma y’uko habayeho igikorwa gishobora kukwanduza.

Ubu bwoko bw’imiti bwombi bufatwa n’abantu batarandura virusi itera SIDA, ariko bugarijwe cyangwa se bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura.

Urugero ni nk’abakora umwuga w’uburaya, abagabo baryamana n’abo bahuje igitsina, abantu bitera ibiyobyabwenge bakoresheje inshinge, umugore n’umugabo babana ariko umwe yaranduye undi ataranduye, imfungwa ndetse n’abandi.

Dore itandukaniro ry’ingenzi kuri ibyo byiciro byombi by’imiti.

Reka duhere ku miti ya PrEP (IMITI IFATWA MBERE Y’IGIKORWA) Reka turebe noneho imiti ya PEP (IMITI IFATWA NYUMA Y’IGIKORWA)
Kuri PrEP unywa umuti buri munsi kugira ngo uzakurinde kwandura igihe uzaba ukoze igikorwa gishobora gutuma wandura virusi itera SIDA nk’imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ikinini kizwi cyane cyo mu bwoko bwa PrEP ni Truvada kibumbiyemo imiti ibiri ariyo tenofovir na emtricitabine. Kugira ngo wizere ko iyo miti yatangiye gukora utegereza nibura intera y’icyumweru kuva igihe watangiye kuyifata kugeza igihe hagayeho igikorwa gishobora kukwanduza nko gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. PEP ni imiti ifatwa kugira ngo wirinde kuba wakwandura virusi itera SIDA nyuma yuko habayeho igikorwa gishobora gutuma wandura. Uba ugomba kuyifata hatarenze amasaha 72 cyangwa se iminsi 3 bibaye. Ya miti isanzwe ikoreshwa mu kugabanya ubukana bwa virusi itera SIDA niyo ikoreshwa nka PEP akenshi.
PrEP ikoreshwa n’umuntu utarandura virusi itera SIDA ariko:

·         Afite uwo bashakanye ubana nayo

·         Akorana imibonano mpuzabitsina nabo atazi uko bahagaze

·         Cyangwa asangira n’abandi inshinge zo kwitera ibiyobyabwenge

PEP ikoreshwa n’umuntu utarandura virusi itera SIDA ariko:

·         Akaba yamaze gukora imibonano mpuzabitsina n’umuntu azi cyangwa akeka ko yanduye virusi itera SIDA

·         Cyangwa akaba yafashwe ku ngufu

·         Cyangwa akaba yakoze impanuka cyangwa yijombye amaraso ye agahura n’ay’umuntu wanduye

 

Gufata imiti yo mu bwoko bwa PrEP neza kandi mu buryo buhoraho bigabanya ibyago byo kwandura ku kigero cya 99% Gufata imiti yo mu bwoko bwa PEP bigabanya ibyago byo kwandura ariko si buri gihe. Uko uyifata kare hatarashira amasaha menshi habaye igikorwa gishobora gutuma wandura, ninako bikongerera amahirwe yo kuba utakwandura.
Kugira ngo ubone iyi miti ya PrEP, egera ivuriro cyangwa ikigo cy’ubuzima kibifitiye ubushobozi, muganga azayiguha, aguhe n’andi mabwiriza yuko wayifata. Kugira ngo ubone iyi miti ya PEP, egera ivuriro cyangwa ikigo cy’ubuzima kibifitiye ubushobozi amasaha 72 atararenga, muganga azayiguha, aguhe n’andi mabwiriza yuko wayifata.

Murakoze.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here